/tpm.html Fabryka Innowacji - Więcej o TPM

Więcej o TPM

TPM (Total Productive Maintenance) jest zaawansowaną techniką zarządzania parkiem maszynowym, dzięki której uzyskuje się poprawę niezawodności maszyn jak i środowiska pracy, w tym zmianę zachowań i postaw operatorów.

Daje korzyści w 2 aspektach:

  1. człowieka: Poprzez zwiększenie odpowiedzialności operatora i poprawę miejsca pracy zmienia się również jego zachowanie, wartości oraz kultura pracy, rodzi się motywacja, zmienia się kultura firmy;
  2. maszyny: eliminuje straty (awarie, braki, długie przezbrojenia i przestoje) przez co zwiększa się efektywność i niezawodność parku maszynowego.

Wywiera to pozytywny, dający się zmierzyć wpływ na wyniki przedsiębiorstwa – obniżają się koszty i wzrasta produktywność.

Głównym celem TPM jest osiągnięcie poziomu trzech zer:

  1. Zero awarii
  2. Zero braków
  3. Zero wypadków przy pracy

TPM wyróżnia 16 rodzajów strat:

tpm_16 strat