/dofinansowanie.html Fabryka Innowacji - Dofinansowanie
slide

Dofinansowanie

Udział w projekcie objęty był 100% dofinansowaniem (nie dotyczy kosztów dojazdów oraz noclegów).

Wsparcie przyznawane było w postaci tzw. pomocy de minimis.

Projekt realizowany był w ramach Poddziałania 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizację nadzorował Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.