/Korzysci_z_udzialu_10749.html Korzyści z udziału

Korzyści z udziału

  1. Eliminacja zbędnych kosztów i działań w obszarze produkcyjnym dzięki wykorzystaniu nowej wiedzy na temat identyfikacji marnotrawstwa w procesie produkcyjnym
  2. Lepsze wykorzystanie dostępnych w przedsiębiorstwie maszyn i urządzeń dzięki m.in. zastosowaniu nowych metod utrzymania maszyn, skróceniu czasów przezbrajania, reorganizacji produkcji, zmniejszeniu przestojów, wdrożeniu usprawnień
  3. Wzrost świadomości personelu na temat miejsc powstawania marnotrawstwa oraz sposobów jego eliminacji. Zmiana postaw pracowników na pro-aktywną
  4. Zbudowanie nowego, budzącego zaufanie wizerunku w oczach Klientów, dzięki poprawie jakości i terminowości dostaw, redukcji błędów, a dzięki temu zmniejszenie ilości reklamacji
  5. Wzrost motywacji pracowników dzięki uczestnictwu w doskonałych szkoleniach realizowanych nie tylko w sposób tradycyjny, ale również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii - lekcje e-learningowe
  6. Przygotowanie liderów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami będą w stanie w sposób trwały i systematyczny implementować poruszane w projekcie zagadnienia oraz odpowiednio motywować załogę do aktywnego uczestniczenia w tym procesie
  7. Uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat Praktyka TPM, wystawiony przez KAIZEN Institute Consulting Group
  8. Bezpłatny udział w przedsięwzięciu rozwojowym realizowanym przez jedną z największych i najbardziej doświadczonych firm w branży. PROFES działa na polskim rynku ponad 20 lat, od 10 lat implementujemy działania optymalizacyjne w sektorze produkcyjnym w oparciu o międzynarodowe know-how KAIZEN Institute Consulting Group, który operuje w 34 krajach, na 5 kontynentach. W Polsce wyłącznym przedstawicielem KICG jest PROFES.

Zapraszamy!